Facebook
 • LINE iconLine
 • สินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจกสิกรสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กกสิกรที่ดีที่สุดในปี 2567

  สินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจกสิกร ประเภท Loan กับ OD ต่างกันอย่างไร?

  สินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจกสิกร ประเภท Loan

  สินเชื่อเงินด่วนธุรกิจกสิกร ประเภท Loanมีจุดเด่นคือ จะให้เงินก้อน/สินเชื่อธุรกิจกสิกรเงินด่วน ที่พร้อมใช้ แบบผ่อนระยะยาว โดยจะผ่อนได้นานสูงสุด 60 เดือน สามารถจ่ายคืนเป็นงวด งวดละเท่า ๆ กันหลังอนุมัติเช่นเดียวกับกลุ่มสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กออมสิน ซึ่งเงินทำธุรกิจจะโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ที่เลือกไว้ทันที (มีการหักค่าอากรแสตมป์) ปิดวงเงินก่อนได้ ไม่มีค่าธรรมเนียมวงเงินก้อน และระยะเวลากู้ส่งผลต่อยอดผ่อนชำระต่อเดือน พิจารณาให้ดีเพื่อไม่ให้เกิดภาระทางการเงิน อัตราดอกเบี้ยเงินก้อนคิดแบบลดต้นลดดอก ยิ่งเงินต้นลดเร็ว ดอกเบี้ยยิ่งน้อย

  สินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจกสิกร ประเภท OD

  สินเชื่อเงินด่วนธุรกิจกสิกร ประเภท OD มีจุดเด่นคือ วงเงินทำธุรกิจหมุนเวียนเพื่อธุรกิจ จะคล้ายเงินทุนสำรอง ที่มีอัตราดอกเบี้ยคำนวณบนยอดเงิน และจำนวนวันที่เบิกใช้ ซึ่งเมื่อวงเงิน OD ได้รับการอนุมัติ ทางลูกค้าจะได้บัญชีกระแสรายวัน ที่มีวงเงินทำธุรกิจอยู่ในบัญชีเท่ากับวงเงินอนุมัติ (มีการหักค่าอากรแสตมป์) * บัญชีกระแสรายวัน เป็นบัญชีประเภทหนึ่ง ที่ใช้ในการทำธุรกิจ ซึ่งสามารถผูกกับวงเงิน OD ที่ได้รับการอนุมัติ อัตราดอกเบี้ย OD จะถูกคิดบนส่วนวงเงินสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนที่เบิกใช้ตามจำนวนวันที่ใช้ไป ดังนั้นเมื่อมีกระแสเงินสดเมื่อไหร่สามารถนำมาลดวงเงินเพื่อลดค่า ใช้จ่ายอัตราดอกเบี้ยได้ การเบิกใช้ การจ่ายคืนวงเงิน OD และการชำระค่าปรับ OD จะถูกพิจารณาต่ออายุวงเงินแบบปีต่อปี ประวัติการใช้ และการชำระอัตราดอกเบี้ยมีผลต่อการพิจารณาต่ออายุวงเงิน อย่าปล่อยให้เงินต้นรวมอัตราดอกเบี้ยเกิน OD ที่ได้รับอนุมัติ

  รายละเอียดการสมัครสินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจกสิกร 

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย

  อายุ 21 – 70 ปี (21 ปี บริบูรณ์)

  ประกอบอาชีพอิสระ หรือ เป็นเจ้าของธุรกิจ ที่ไม่ขัดต่อกฏหมาย และศีลธรรม (ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนพาณิชย์)

  หมายเหตุ : กรณี สินเชื่อเงินด่วน แบบใช้หมุนเวียนเพื่อธุรกิจ (OD) ต้องไม่มีการตั้งวงเงิน OD จากการสมัครผ่านช่องทางนี้มาก่อน

  เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจกสิกร 

  สิ่งที่ต้องเตรียมเพื่อสมัครสินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจกสิกร สินเชื่อเพื่อการลงทุนขนาดเล็ก

  1. บัตรประจำตัวประชาชน
  2. โทรศัพท์มือถือ
  3. แอปพลิเคชัน เคพลัส (K PLUS) เวอร์ชัน 5.14.3 ขึ้นไป
  4. บัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย *เพื่อใช้ในการเบิกรับเงินกู้กรณีขอสินเชื่อเงินด่วนแบบผ่อนระยะยาว (Loan)

  เอกสารแสดงรายได้สำหรับสินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจกสิกร

  • กรณี มีบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย และเดินบัญชีขั้นต่ำ 6 เดือนขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม
  • กรณี เป็นลูกค้าใหม่ (มีบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย น้อยกว่า 6 เดือน) หรือ อยากแสดงรายได้เพิ่มเติม ให้เตรียมภาพถ่ายสมุดบัญชีธนาคารอื่นๆ และรายการเดินบัญชีของ สมุดบัญชีเล่มนั้นๆ โดยต้องมีรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนขึ้นไป
  • กรณี ต้องการขอข้อมูล Statement ต่างธนาคาร สามารถใช้ บริการ dStatement เป็นอีกทางเลือกเพื่อขออนุมัติสินเชื่อธุรกิจ sme ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันได้

  อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

  ทรูมันนี่วอลเล็ตบริการที่จะทำให้การใช้จ่ายเป็นเรื่องง่าย

  รายได้

  ถึง เริ่มต้น 10,000 บาทต่อเดือน

  ดอกเบี้ย

  ถึง ระหว่าง 8.99-25% ต่อปี

  วงเงิน

  สูงสุด 4 แสนบาท

  สมัครสินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอล 5000 ดีไหม?

  รายได้

  ถึง ไม่กำหนด

  ดอกเบี้ย

  ถึง ระหว่าง 28-33% ต่อปี

  วงเงิน

  สูงสุุด 40,000 บาท

  promise สินเชื่อเงินด่วนที่กู้ง่ายได้เงินจริง

  รายได้

  ถึง เริ่มต้น 6,000 บาทต่อเดือน

  ดอกเบี้ย

  ถึง ระหว่าง 15-25% ต่อปี

  วงเงิน

  สูงสุด 3 แสนบาท